Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2019

last forest light
Reposted fromintotheforest intotheforest viaperesekere peresekere
6207 3583 400
Reposted fromhomosuperior homosuperior viaperesekere peresekere
8604 41bc 400
Reposted fromxawery xawery viaemotionalanorexic emotionalanorexic
Reposted fromshakeme shakeme viaperesekere peresekere
Milczenie nie jest złotem. Milczenie jest paskudnym kłamstwem. Milczenie jest najpaskudniejszym ze wszystkich kłamstw.
— M. Hłasko "Pijany o dwunastej w południe"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaperesekere peresekere
Ach, długo jeszcze poleżę
w szklanej wodzie, w sieci wodorostów,
zanim nareszcie uwierzę,
Że mnie nie kochano, po prostu.
— Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapoppyseed poppyseed

November 02 2019

5335 2a9e 400
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapoppyseed poppyseed
Strasznie we mnie wszystko reaguje ostatnio, jak, kurwa, w laboratorium chemicznym. 
— mocarne słabosci
Reposted frommoreorless moreorless viapoppyseed poppyseed
Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapoppyseed poppyseed

February 17 2018

4084 7c1f 400
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapoppyseed poppyseed

Czasami człowiek jest w takim stanie emocjonalnym, że z nadmiaru myśli, nie wie o czym właściwie myśli aktualnie.

Reposted fromte-quiero te-quiero viapoppyseed poppyseed

March 24 2015

6564 b273 400
Reposted fromiamstrong iamstrong

March 23 2015

Reposted fromkjn kjn viaperesekere peresekere

February 02 2015

5086 b10d 400
Reposted fromwestwood westwood vialittlefool littlefool

January 31 2015

6520 933f 400
Reposted fromiamstrong iamstrong

January 07 2015

2719 a8eb 400
Reposted fromhagis hagis viaHadassa Hadassa

October 20 2014

8673 d0e8 400
Reposted frompoppyseed poppyseed vialikeknives likeknives
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl